Zakat Mal (Syarat Wajib dan Ketentuan)

Zakat Mal (bahasa Arab: الزكاة المال ; transliterasi: zakah māl) adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan ...