Meluruskan Kekeliruan Makmum

Oleh Al Ustadz `Aunur Rofiq bin Ghufron Landasan amal ibadah yang diterima oleh Allah ialah apabila pelakunya muslim, hatinya ikhlas bera...